Việt Nam

“Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”
(Nguyễn Đình Thi, Bài thơ Hắc Hải 1958)

VƯỜN RỪNG TRÊN ĐÁ (Kỳ cuối)
VƯỜN RỪNG TRÊN ĐÁ (Kỳ cuối)

Phương muốn kể bạn nghe về Vườn Rừng Trên Đá, về cái hô biến diệu kì cả một quả đồi trơ trọi thành rừng cây xanh mát hay cả chuyện nâng tầm quả cacao Việt.

VƯỜN RỪNG TRÊN ĐÁ (Kỳ 3)
VƯỜN RỪNG TRÊN ĐÁ (Kỳ 3)

Phương muốn kể bạn nghe về Vườn Rừng Trên Đá, về cái hô biến diệu kì cả một quả đồi trơ trọi thành rừng cây xanh mát hay cả chuyện nâng tầm quả cacao Việt.

VƯỜN RỪNG TRÊN ĐÁ (Kỳ 2)
VƯỜN RỪNG TRÊN ĐÁ (Kỳ 2)

Phương muốn kể bạn nghe về Vườn Rừng Trên Đá, về cái hô biến diệu kì cả một quả đồi trơ trọi thành rừng cây xanh mát hay cả chuyện nâng tầm quả cacao Việt.

VƯỜN RỪNG TRÊN ĐÁ (Kỳ 1)
VƯỜN RỪNG TRÊN ĐÁ (Kỳ 1)

Phương muốn kể bạn nghe về Vườn Rừng Trên Đá, về cái hô biến diệu kì cả một quả đồi trơ trọi thành rừng cây xanh mát hay cả chuyện nâng tầm quả cacao Việt.

error: Bài viết được bảo vệ để chống sao chép!