Nhật kí Phương tham gia học lồng tiếng ở Sài Gòn với các diễn viên lồng tiếng đầu ngành. Hướng dẫn cách chọn khóa học lồng tiếng chuẩn!