CHÂN ĐI KHÔNG MỎI

“Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came from with new eyes and extra colours. And the people there see you differently, too. Coming back to where you started is not the same as never leaving.”
(Terry Pratchett, A Hat Full of Sky)

VƯỜN RỪNG TRÊN ĐÁ (Kỳ 1)
VƯỜN RỪNG TRÊN ĐÁ (Kỳ 1)

Phương muốn kể bạn nghe về Vườn Rừng Trên Đá, về cái hô biến diệu kì cả một quả đồi trơ trọi thành rừng cây xanh mát hay cả chuyện nâng tầm quả cacao Việt.

BỞI VÌ ĐI LÀ ĐỂ TRỞ VỀ
BỞI VÌ ĐI LÀ ĐỂ TRỞ VỀ

Nhiều người hỏi mình tại sao mình lại muốn đi, đi hoài, đi mãi thế, không làm ăn gì mà cứ đi long nhong miết. Ờ thì, vì tại mình còn trẻ và bởi “đi là để trở về…

error: Bài viết được bảo vệ để chống sao chép!